Nyheter

Ny forretningsfører

1. oktober 2021 skifter vi forreningsfører til:

OBOS Eiendomsforvaltning as

 

Styret

26/9-2021

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fellesutgifter

 

Styret har besluttet å øke fellesutgiftene med 3% fra 1/1-2021. Dette med bakgrunn i sameiet sin økonomi.

 

Styret

12/12-20

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gassavregningen

 

Omsider har avregningen for gass 2019 blitt distribuert fra USBL. Styret beklager at den kan være misvisende. Dersom du har fått en giro med beløp med minus foran, betyr dette at du har penger til gode. Beløpet utbetales din konto. Styret vil ta den manglende informasjonen opp med USBL.

 

Styret

12/12-20

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hämta
NY AVTALE - ALTIBOX
Endringer i forhold til internett og tv. Vennligst les vedlagte skriv.
Informasjonsskriv - Sameiet Mortensrud T
Adobe Acrobat-dokument 109.8 KB

Viktig info til alle beboere i Sameiet!

 

Som sikkert mange har fått med seg har Bymiljøetaten i Oslo godkjent at SIAN (stopp islamisering av Norge) får lov til å ha en stand ute på torget (mellom trappene til t-banen) i morgen lørdag 20. juni kl. 13 - 15.

 

Senterlederne på begge sentrene og politiet syntes dette er veldig uheldig, pga. situasjonen vi nå er i med Covid-19.

Vi har også fått beskjed om at det vil møte opp motdemonstranter fra kl. 12 og utover.
Hvor mange det blir vet vi ikke.

 

Vi håper at alt vil gå rolig for seg, men det er svært viktig å være forberedt på at det kan bli bråk.

 

Politiet er godt forberedt og vil helt klart være i området.

 

Sentrene vil være åpne og i normal drift.

Det er ikke lov til innkjøring på torget mellom kl. 11 - 18.

  

SVÆRT VIKTIG INFO!
Politiet har i dag informert om at ved behov vil tåregass benyttes ute på torget.

Hvis det skulle skje er det svært viktig at ventilasjonsanlegg, vinduer, lufteluker og dører holdes lukket.

____________________________________________________________________________

PORT I TRAPP.

 

Det er nå montert port i trappen til atriet. Her må man benytte sin vanlige nøkkel både for å åpne og å lukke.

 

Styret, 4/5-2020

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Styret har fra medisinsk fagpersonale blitt informert om at corona smitter lett i heis. Vi oppfordrer derfor alle som har anledning til å benytte trappene.

Ta godt vare på hverandre framover.

 

Styret Mortensrud Torg 1

17/3-2020

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Minner om service på gasspeisene i uke 2. Informasjon er hengt opp i den enkelte oppgang.

Pass på å merke døren din med navn om du ikke har navneskilt. Ikke bruk peisen et par timer før servicen.

 

Styret Mortensrud Torg 1

16/12-2019

Husk årsmøtet 29/4 kl. 18.00 i menighetssalen Mortensrud Kirke. Hjertelig velkommen!

Service gasspeis

 

Det vil bli utført service på gasspeisene i uke 2 2019. Oppslag med tidspunkt og dato vil bli hengt opp i den enkelte oppgang så snart vi har de klar.

 

Styret Mortensrud Torg 1

29/10-2018

 

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

 

Vi har alle mottatt brev i posten om at vifter av typen Flexit er brannfarlige og må skiftes ut. Dette er ikke noe man trenger å tenke på. Våre vifter er en del av ventilasjonsanlegget.

 

Styret Mortensrud Torg 1

19/10-2018

I forbindelse med lekkasjen inn i teknisk rom må hovedsikringen skiftes ut. Dette vil medføre tidvis driftsstans på bl.a. varmtvannet.

 

Styret Mortensrud Torg 1

12/4-2018

________________________________________________________________________________________________

 

Det er feil med varme og varmtvann pga. lekkasje inn i teknisk rom. Det arbeides med saken, og vi forventer at dette er utbedret i løpet av ettermiddagen/kvelden i dag.

 

Styret Mortensrud Torg 1

9/4-2018

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Viktig beskjed: Alle som har henvendelser eller spørsmål rettet til styret oppfordres til å ta kontakt via den nye epostadressen, som er: styret@mortensrudtorg1.com

Hämta
Forhåndsvarsel til Årsmøte i april 2018
Forhåndsvarsel årsmøte april 2018.docx
Microsoft Word-dokument 17.2 KB

Nytt på hjemmesiden.

 

Dersom du ønsker å lese styrereferatene trenger du nå et passord for å få tilgang. Send styret en e-post, så får du passordet. Styret synes ikke denne informasjonen skal være tilgjengelig for andre enn beboerne.

 

Styret Mortensrud Torg 1

23/11-2017

Bestilling av nøkler og portåpner.

 

Dette skjer via Styret. Skjema må fylles ut og sendes inn for ekspedering.

 

Styret Mortensrud Torg 1

2019