Informasjon

VARMTVANN

 

Det utføres vedlikehold på fjernvarmenettet i vårt område. Varmtvannet vil derfor være borte fram til fredag 4. juni kl. 02.00.

Fortum har sendt ut informasjon på SMS til alle berørte beboere om dette.

 

Styret, 3. juni 2021

 

*****************************************************************************************************

 

Hämta
Vedtekter - Sameiet Mortensrud Torg 1
Vedtekter 29.04.19 DJN 2019013200 ( 5212
Adobe Acrobat-dokument 171.8 KB

Port i trappen opp til atriet.

Det ser ut til at det er noen som har gjort hærverk på lås og håndtak. Porten lar seg dessverre ikke åpne/lukke for øyeblikket. Styret skal sørge for at dette blir utbedret så snart som mulig.

 

Styret, 1. februar 2021

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informasjon fra USBL.

 

Etter en rutinekontroll har vi oppdaget at giroblankettene for første halvdel av 2021 ikke er blitt sendt ut til eierne som mottar disse per post. Vi vil få sendt dem ut umiddelbart, men på grunn av forsinkelsen endres betalingsfrist for januar til 30.01. Dette gjelder kun de som mottar giroer på papir. Vi beklager feilen. Etter en rutinekontroll har vi oppdaget at giroblankettene for første halvdel av 2021 ikke er blitt sendt ut til eierne som mottar disse per post. Vi vil få sendt dem ut umiddelbart, men på grunn av forsinkelsen endres betalingsfrist for januar til 30.01. Dette gjelder kun de som mottar giroer på papir. Vi beklager feilen.

 

Styret, 20. januar 2021

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ventilasjon

 

På grunn av kulde og vind har vi problemer med ventilasjonen. Det arbeides med å få rettet opp dette.

 

Vi beklager de ulempene det må medføre.

 

Styret, 16. januar 2021

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ALTIBOX kontaktinformasjon:

 

www.altibox.no

https://www.altibox.no/privat/kundeservice

 

__________________________________________________________________________________________

AVREGNING GASS, GULVVARME OG VARMTVANN.

 

Styret beklager at avregningene for 2019 er veldig forsinket i år. Vi sliter med at et sameie ikke har sendt inn informasjon til USBL vedrørende gass samt at beregningene fra ISTA er feil.

 

Vi arbeider for å få dette utført så snart som mulig, og beklager de ulempene dette måtte medføre for dere.

 

Styret, 18/9-2020

PORT I TRAPP.

 

Det er nå montert port i trappen til atriet. Her må man benytte sin vanlige nøkkel både for å åpne og å lukke.

 

Styret, 4/5-2020

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gulvvarme.

Styret er klar over at det mangler varme i gulvene. Vi har dessverre ikke kunnet gjøre noe i løpet av helgen. Det vil bli ordnet opp i så snart vi kan. Beklager det inntrufne.

 

Styret, 16/3-2020

Årskontroll på brannvarslingsanlegg 

 

 Vi vil informere om at det vil bli utført test av brannklokkene fredag 07.02.20 kl. 08.00 til ca. 08.30.

 Testen utføres av leverandør Honeywell Life Safety AS.

 

Det er ikke nødvendig å evakuere da dette kun er en test av klokkene.

 

3. februar 2020

Styret, Mortensrud torg 1

 

Hämta
Oppstartsvarsel Planarbeide Mortensrud
180604 Oppstartsvarsel planarbeid Morten
Adobe Acrobat-dokument 648.2 KB

1.februar 2017

Til seksjonseierne i sameiet Mortensrud torg 1  

 

 

 

Forhåndsvarsel om årsmøte mandag 24. april 2017 

 

Iht. eierseksjonslovens § 33-4 varsles det herved om at ordinært årsmøte i sameiet Mortensrud torg 1 vil bli avholdt 

 

mandag 24.april 2017 i Menighetshuset ved Mortensrud kirke kl. 18.00. 

 

Her skal vi behandle vanlige årsmøtesaker i henhold til sameiets forskrifter. Se særlig §§ 11-15.


Frist for innmelding av saker er 13.mars 2017.

 

Vi gjør oppmerksom på at det bare er saker som er nevnt i innkallingen som kan behandles på sameiets årsmøte.

For å sikre effektiv og god behandling av slike saker, ber styret om følgende:

  • Det bør gå klart frem at saken ønskes behandlet på årsmøtet.
  • Forslagsstilleren formulerer et konkret forslag til vedtak. Dette vil hjelpe årsmøtet med å behandle og ta stilling til saken.
  • Hvis en sak anses lite egnet for årsmøtebehandling, vil styret drøfte med deg om saken heller bør behandles på et styremøte eller beboermøte etter årsmøtet.
  • Samtidig går perioden til styreleder og tre styremedlemmer ut. Dersom noen har forslag til fire nye bes de ta direkte kontakt med valgkomiteen (Tove Helen Hansen i 1 K, Rune Baardsen i 1 B og Javed Iqbal i 1 K). 
  • Perioden til Rune Baardsen i valgkomiteen går også ut, og eventuelle forslag til nytt medlem kan meldes valgkomiteen. 

 

Dersom noen har saker de ønsker skal tas opp på sameiermøtet så ber vi om at dette meldes pr. mail til styret@mortensrudtorg1.com eller legges i postkassen til styreleder Hans-Kristian Beck i Helga Vaneks vei 1A innen 13. mars.

 

Egen innkalling til årsmøtet, med vedlegg, vil sendes ut mellom 8 og 20 dager før ordinært årsmøte.

 

 

 

 

Mvh, Styret

Beboere på sameiet Mortensrud torg 1 var onsdag 11. mai 2016 vitne til en fantastisk dugnadsånd.

 

 

Da var det et faktum, sameiets første dugnad var overstått. Vi var ikke bare vitne til et fantastisk oppmøte og engasjement, men også et sosialt sammentreff hvor beboer fikk anledning til å bli bedre kjent med hverandre og slå av en prat med kaffe og kaker. Barna fikk is i tillegg til at de også fikk moret seg med vannsprederen etter endt dugnaden, noe som selvfølgelig var et stas.

Styret håper på å gjennomføre slike dugnader også i årene fremover.

 

11. mai 2016

Mvh, Styret 

TIL ALLE BEBOERE - BRUK AV AVFALLSBEHOLDERNE

 

Vi har i det siste hatt store problemer med søppel som tetter avfallsbeholderne på grunn av feil bruk, og at søppel derfor blir satt på bakken ved siden av beholderne.

 

Vi ser gjentatte eksempler på at søppelposer og papp ikke blir dyttet lagt nok ned i beholderne.  

    

Avfallsbeholderne er store nok for vanlige avfallsposer og papp.

 

Enhver har ansvar for å sørge for at egne avfallsposer blir dyttet helt ned i beholderne og at papp rives opp slik at det faller helt ned i beholderne.

 

Dersom det er vanskelig å rive opp store pappesker, er Grønmo gjenbruksstasjon stedet å kvitte seg med disse.       

 

 

6. januar 2016

Mvh, Styret

 

Informasjon om ventilasjonsanlegget

I det siste har styret fått en del henvendelser om at ventilasjonsanlegg ikke virker. 
Ventilasjonsanlegget slår seg av automatisk for å av-ises for så å slå seg på igjen når dette er fullført. Det varierer hvor lang tid dette tar. 
Dette skjer spesielt ved overgang fra varmt til kaldt vær, og når det er kuldegrader og fuktig luft. 

Alle blokkene har separate ventilasjonsanlegg. 

 

5. januar 2016
Mvh, Styret

 

Hämta
Protokoll fra sameiermøtet 18/4-16
2155 Protokoll SM 16.pdf
Adobe Acrobat-dokument 151.4 KB
Hämta
Informasjon i forbindelse med garasjepor
Microsoft Word-dokument 14.1 KB
Hämta
Protokoll fra sameiermøtet 18/8-15
2155 Protokoll SM 15 DJN 2015029857 ( 32
Microsoft Word-dokument 21.7 KB
Hämta
Uttalelse om årsregnskapet og øvrige forhold 31.08.2015
Uttalelse om årsregnskapet og øvrige for
Adobe Acrobat-dokument 570.6 KB

Viktig informasjon til beboere i sameiet.

Hämta
halvårsregnskap følgesbrev 2155.pdf
Adobe Acrobat-dokument 23.2 KB
Hämta
Halvårsregnskap 2015.pdf
Adobe Acrobat-dokument 42.3 KB
Hämta
Halvårsregnskap 2015 Spesifisert.pdf
Adobe Acrobat-dokument 48.5 KB

Hämta
Saksliste sameiermøtet 2015
Her kan man gå inn å lese på sakene og sakslisten til sameiermøtet 2015
Saker og saksliste sameiermøtet 2015.doc
Microsoft Word-dokument 38.5 KB
Hämta
Saksliste sameiermøtet 2014
Her kan man gå å lese på sakene og sakslisten til sameiermøtet 2014
Saker og saksliste sameiermøtet 2014 (1)
Microsoft Word-dokument 39.0 KB
Hämta
Referat fra sameiermøte 2014
Her kan man gå inn å lese et kort referat og viktige punkter fra sameiermøtet 2014
Referat fra sameiermøte – Mortensrud Tor
Microsoft Word-dokument 72.3 KB

Solskjerming

Styret i Mortensrud Torg har valgt Markisemannen som leverandør på solskjerming. For at det skal være enhetlig profil, har man valgt å gå for terrassemarkiser på balkongene, og screens på de vinduene man ønsker å få skjermet.

 

Kontaktinformasjon Markisemannen:

Preben Madsen

Tlf: 95 90 30 00

E-post: preben@lunex.no